Informace o fúzi

Informace o fúzi sloučením společností Pojišťovna Patricie a.s. a Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., jako společností zanikajících, a společnosti Generali Česká pojišťovna a.s., jako společnosti nástupnické naleznete na této stránce.

Generali Pojišťovna a.s. nově pod obchodním názvem Pojišťovna Patricie a.s. (člen skupiny Generali)

Od 21.12.2019 vystupujeme na českém trhu pod názvem Pojišťovna Patricie a.s. Naše pojistné smlouvy převzala až na výjimky k témuž datu společnost Generali Česká pojišťovna a.s. Tato změna se však nedotkla zahraničních pojistných smluv (tj. pojistných smluv s pojistným rizikem či pojistným závazkem mimo území České republiky), které nadále zůstávají ve správě naší společnosti. Informace o převodu pojistného kmene.

Vedení společnosti

Představenstvo

Person Name
Ladislav Korobczuk
Ladislav Korobczuk
předseda představenstva
Funkční období
od 1. ledna 2020
Person Name
Karel Bláha
Karel Bláha
člen představenstva
Funkční období
od 1. června 2015
Person Name
David Vosika
David Vosika
člen představenstva
Funkční období
od 1. března 2020

Dozorčí rada

Person Name
Petr Bohumský
Petr Bohumský
předseda dozorčí rady
Funkční období
od 1. března 2020
Person Name
Katarína Bobotová
Katarína Bobotová
člen dozorčí rady
Funkční období
od 1. března 2020
Person Name
Jiří Doubravský
Jiří Doubravský
člen dozorčí rady
Funkční období
od 1. března 2020

Výbor pro audit

Person Name
Martin Mančík
Martin Mančík
předseda výboru pro audit
Funkční období
od 2. března 2017
Datum narození
27. ledna 1975
Trvalé bydliště
Chocerady 348, 257 24 Chocerady
Person Name
Beáta Petrušová
Beáta Petrušová
člen výboru pro audit
Funkční období
od 10. února 2017
Datum narození
21. dubna 1968
Trvalé bydliště
Mliečná 86, Košice, Slovenská republika
Person Name
Roman Smetana
Roman Smetana
člen výboru pro audit
Funkční období
od 1. ledna 2016
Datum narození
11. listopadu 1974
Trvalé bydliště
V Aleji 562, 261 01 Zdaboř

Základní informace

Název společnosti Pojišťovna Patricie a.s.
Sídlo Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 61859869
DIČ CZ699001273
Informace o registraci společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS
Kontaktní adresa P. O. BOX 151, 657 51 Brno 2
 

Přehled hospodaření společnosti

  2016 (mil. Kč, k 31.12.) 2017 (mil. Kč, k 31.12.)

Aktiva        

Vlastní kapitál        

24 703,6

3 119,9

29 193,1

2 373,3

Finanční umístění (investice)         16 747,2 19 856,1
Technické rezervy celkem 15 886 16 548
Hospodářský výsledek za účetní období 480,9 -56,6

Předepsané pojistné celkem, z toho:

životní pojištění

neživotní pojištění

8 703,4

3 129,4

5 574

8 754,2

2 868,1

5 886,1

Počet zaměstnanců pojišťovny (osob) 481 207

 

Povinně uveřejňované informace

Výroční zprávy

Čtvrtletní výsledky za 2Q2021
zveřejněno 11. 08. 2021
Finanční výkazy 2Q2021
zveřejněno 11. 08. 2021
Čtvrtletní výsledky za 1Q2021
zveřejněno 11. 05. 2021
Finanční výkazy 1Q2021
zveřejněno 11. 05. 2021
Výroční zpráva 2020
zveřejněno 29. 3. 2021
Čtvrtletní výsledky za 3Q2020
zveřejněno 11. 11. 2020
Finanční výkazy 3Q2020
zveřejněno 11. 11. 2020
Čtvrtletní výsledky za 2Q2020
zveřejněno 11. 8. 2020
Finanční výkazy 2Q2020
zveřejněno 11. 8. 2020
Čtvrtletní výsledky za 1Q2020
zveřejněno 12. 5. 2020
Finanční výkazy 1Q2020
zveřejněno 12. 5. 2020
Výroční zpráva 2019
zveřejněno 24. 2. 2020
Finanční výkazy 2019
zveřejněno 24. 2. 2020
Čtvrtletní zpráva za 3Q 2019
zveřejněno 11. 11. 2019
Finanční výkazy za 3Q 2019
zveřejněno 11. 11. 2019
Čtvrtletní zpráva za 2Q 2019
zveřejněno 9. 8. 2019
Finanční výkazy za 2Q 2019
zveřejněno 9. 8. 2019
Čtvrtletní zpráva za 1Q 2019
zveřejněno 10. 5. 2019
Finanční výkazy za 1Q 2019
zveřejněno 10. 5. 2019
Výroční zpráva 2018
zveřejněno 31. 12. 2018
Finanční výkazy 2018
zveřejněno 31. 12. 2018
Oprava výroční zprávy 2017
zveřejněno 29. 5. 2018
Výroční zpráva 2017
zveřejněno 29. 5. 2018
Finanční výkazy 2017
zveřejněno 29. 5. 2018
Výroční zpráva 2016
zveřejněno 31. 12. 2016
Finanční výkazy 2016
zveřejněno 31. 12. 2016
Výroční zpráva 2015
zveřejněno 31. 12. 2015
Výroční zpráva 2014
zveřejněno 31. 12. 2014
Výroční zpráva 2013
zveřejněno 31. 12. 2013

EMIR

EMIR
PDF dokument

Solventnost

SFCR 2020
česká verze
SFCR 2019
česká verze
SFCR 2018
česká verze
SFCR 2018
anglická verze
SFCR 2017
česká verze
SFCR 2017
anglická verze
SFCR 2016
česká verze
SFCR 2016
anglická verze

Informace o ochraně osobních údajů

GDPR neboli Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

  • Jedná se o nařízení Evropské unie upravující ochranu osobních údajů.
  • Nařízení je účinné od 25. 5. 2018.
  • Cílem nařízení je posílit vaše práva a ochranu proti neoprávněnému zacházení s vašimi osobními údaji. Nařízení nám stanovuje nové povinnosti týkající se nakládání s vašimi osobními údaji.
  • Míří tak na všechny společnosti, instituce či jednotlivce, kteří shromažďují nebo zpracovávají osobní údaje.

Jako Pojišťovna Patricie jsme z povahy své činnosti povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), kterého můžete v případě potřeby kontaktovat následujícím způsobem:

  • E-mailem: dpo@pojistovnapatricie.cz
  • Na adresu: Pojišťovna Patricie a.s., Útvar řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4

 

Informační povinnost
PDF dokument
Formulář GDPR
PDF dokument

Oznámení škodní události

Pokud Vám nastane škodní událost, prosíme o její telefonické oznámení nebo o oznámení prostřednictvím vyplněného formuláře, který najdete níže ke stažení spolu s informací o zpracování osobních údajů při likvidaci pojistné události a který prosíme zaslat na jeden z uvedených kontaktů.
 

Kontakty na oznámení

  • Klientský servis: +420 244 188 133 (provozní doba servisní linky: po-čt 8:00-17:30 h, pá 8:00-17:00 h)
  • E-mail: likvidace@pojistovnapatricie.cz
  • Adresa: Pojišťovna Patricie a.s., P. O. BOX 151, 657 51 BRNO 2

Podněty a stížnosti

Jednou z klíčových hodnot naší pojišťovny je otevřenost vůči klientům. Víme, že na různé věci se můžeme dívat každý jinak a naše pohledy se mohou vzájemně lišit. Našim cílem je nalezení nejvhodnějšího řešení k uspokojení potřeb vás, našich klientů. Neváhejte se na nás proto obrátit v případě vašich podnětů a stížností.

Podat podnět nebo stížnost můžete elektronicky na e-mail servis@pojistovnapatricie.cz.

Mimosoudní řešení sporů

V případě životního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem. U neživotního pojištění se spotřebitelé mohou obracet na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. nebo Českou obchodní inspekcí. V případě pojistných smluv uzavřených on-line mají spotřebitelé možnost využít platformu Online Dispute Resolution.

E-mailový kontakt na pojistitele je: servis@pojistovnapatricie.cz.